ENOTA TATENBAHOVA

Tatenbahova ulica 5
3210 Slovenske Konjice

Mobitel (vhod 1): 030 313 455
Mobitel (vhod 2): 030 313 392

 

POSLOVNI ČAS : 5.30 – 16.00

 

Vodja enote: Teja Kračun

Strokovni delavci in delavke:

T. Kračun, I.Čerenak

N.Merzdovnik, D. Podgoršek

M.Kerovec Korošec, M. Škoflek,

K. Juhart, S.Šelih,

J. Brečko, T. Macuh,

M. Furman, R. Kavčič