V mesecu januarju so v najstarejši skupini potekale dejavnosti povezane z zdravjem.  Ogledali smo si poučni film Čiste roke za zdrave otroke. Obiskala nas je medicinska sestra, ki nam je preko igre predstavila svoj poklic. Iz velike škatle smo si izdelali bolnico, kjer je vsakodnevno potekala igra vlog. Pripravili smo si zdrav napitek in izdelali prehransko piramido. Izvedi smo zimski pohod v sončne Škalce. Na sprehodu smo si ogledali zdravstveni dom in lekarno.