Ob temi Bilo je nekoč, smo imeli možnost razvijati:

  • Osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb ;  spoznavati, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.
  • Sposobnost dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času.
  • Spoznavati, da je tudi narava nekoč bila zaradi vpliva ljudi na okolje drugačna.    Ustvarili smo si kotiček Bilo je nekoč,  ki smo ga vsakodnevno dopolnjevali. Otroci so prinašali različne predmete in jih imeli možnost predstaviti. Imeli smo vnaprej načrtovane obiske sorodnikov otrok, ki so nam popestrili bivanje v vrtcu s svojim pripovedovanjem, igrami, predstavitvami. Ustvarili smo knjigo z zbranimi fotografijami in zapisi naših dejavnosti. Starši so imeli možnost spremljati naše dejavnosti preko oglasne deske.