-otrok se identificira s književno osebo ter oblikuje domišljijsko čutne predstave književne osebe in dogajalnega prostora,
-otrok doživlja in spoznava komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov,                                                              -razvijanje otrokove ustvarjalnosti, iznajdljivosti in samostojnosti na vseh področjih,
-otrok opazuje, odkriva, spoznava, da se narava spreminja.

Za temo smo se odločili zaradi zanimanja otrok za pravljična bitja, palčke, ki se jih spomnijo še od lani, ter zanimanje otrok za preoblačenje in poosebljanje različnih živali . Dalj časa smo se igrali , pripravljali kostume, glasbo, preizkušali različna gibanja,listali različne knjige, opazovali drug drugega,…Za zaključek smo igro predstavili vrstnikom iz našega vrtca.